Tietosuoja

De Agostini Deutschland GmbH ilmoittaa, että henkilötietoja (tilastotietoja) kerätään ainoastaan sopimussuhteen
keston ajan ja välitetään kolmansille osapuolille vain, jos se on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi
(lehtitilausten käsittely, lisätilausten käsittely).

Asiakas antaa suostumuksensa tietojensa keräämiseen ja välittämiseen.

De Agostini Deutschland GmbH sitoutuu milloin tahansa asiakkaan pyytäessä ilmoittamaan maksutta
kaikki hänestä tallennetut tiedot.

Lisäkysymykset pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteeseen kakut@dmd.fi.